UNIVERISMEN

 

I ateljén hörde Jimmy Isaksson  ofta från sina besökare att den konst han gjorde var universell. En dag sa någon ordet Univerism och konstriktningen som namn var född.

  Vad är Univerism? Det är att över tid producera ett flertal konstverk där de tillsammans ska ses som ett konstverk och varje enskilt del ska ses som hela konstverket. 

  Det mest betydelsefulla verk under rubriken Universum är Jimmy Isakssons ”A Bigger Bowl, Millenium 2000” som blev klar i början på 2000 talet. Det blev för första gången utställd i Carcassonne år 2017 (Chapelle des Dominicaines) och blev ett omdiskuterat verk och är så än idag. 

Kan du förklara vad du håller på med frågade någon i publiken på vernissagedagen.

"The Universe holds itself in its hand att knows the everything and nothing is similar" svarade han. Publiken blev tyst och mumlade men nöjde sig med det.

Idag är jag inte så pretentiös säger Jimmy. Förr var det viktigt att visa något. Att göra skillnad. Nu finns glädjen i att få ännu en dag till arbete, till att skapa, förundras och att bara finnas till.